ANASAYFA » DESTEKLEMELER » Anaç Sığır Desteklemesi

2014 YILINDA YAPILACAK TARIMSAL DESTEKLEMELERE İLİŞKİN KARAR

1) Hayvancılık Desteklemeleri

1

Sütçü ve kombine ırklar ve melezleri ile etçi ırkların melezleri Anaç Sığır

225 TL/baş

2

Etçi ırklar anaç sığır

350 TL/baş

3

Anaç manda

400 TL/baş

4

Sütçü ve kombine ırklar ve melezleri anaç sığır SOYKÜTÜĞÜ İLAVE

70 TL/baş

2) Buzağı Desteklemeleri

1

Suni tohumlamadan ve etçi ırklardan doğan buzağı

75 TL/baş

2

Döl kontrolü projesi kapsamındaki suni tohumlamadan doğan

buzağılara ilave

35 TL/baş

3

Yerli ırk veya melezi sığırların, etçi ırk boğa spermasıyla suni tohumlamasından doğan buzağılara ilave

75 TL/baş

3) Sürü yöneticisi istihdamı desteği uygulaması, 500 baş ve üzeri küçükbaş hayvan sayısına sahip işletmelerde 2014 yılında başlar. Sürü yöneticisi istihdamı desteği 5.000 TL/işletme olarak 2015 bütçesinden ödenir.

4) Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Doğu Anadolu Projesi (DAP), Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) ve Konya Ovası Projesi (KOP) kapsamındaki illerde e-ıslah veri tabanına kayıtlı sığırlarını, (saf sütçü ırklarda doğum tarihi 1/1/2009 ve sonrası olanlar hariç olmak üzere) etçi veya kombine ırklarla tohumlama yaptıran yetiştiricilere, anaç sığırları ve doğan buzağıları (dişilere Brucellosis S-19 aşısı yaptırmak şartıyla) için aşağıda belirtilen miktarda ödeme yapılır. Yetiştiricilere, bu destek kapsamındaki hayvanları için birinci ve ikinci fıkrada belirtilen ödemeler yapılmaz.

1

 

Besilik Materyal Üretim Desteği (baş)

 

Anaç Sığır

350 TL/baş

Buzağı

150 TL/baş

8) Islah amaçlı süt kalitesinin desteklenmesi projesi kapsamında, her bir sığır için süt içeriğinin tespiti amacıyla yapılacak analizler için Ankara, İzmir, Balıkesir, Bursa ve Tekirdağ illerinde 50 TL/baş ödeme yapılır.

15) Hastalıktan Ari işletmeler için Sağlık Sertifikasına sahip olan süt sığırı işletmelerinde bulunan, damızlık boğalar dışındaki, altı ay yaşın üzerindeki erkek hayvanlar hariç tüm sığırlar için hayvan sahiplerine aşağıda belirtilen miktarlarda ödeme yapılır.

1

Hastalıktan Ari İşletme Desteği

375 TL/baş

2

Onaylı Süt Çiftliği Desteği (İlave)

50 TL/baş

 

Tarımsal yayım ve danışmanlık hizmetlerinin desteklenmesi

Madde 8)(1) Ülkenin tarımsal yayım ve danışmanlık sisteminin çoğulcu, etkin ve verimli bir yapıya kavuşmasını sağlamak amacıyla, tarımsal danışmanlık sistemine dahil olup, kriterleri taşıyan her tarımsal işletme için destekleme ödemesi yapılır.

(2)Destekleme ödemesi kapsamına alınan her tarımsal işletme için yıllık 600TL ödenir.