ANASAYFA » MASTİTİS PROBLEMİ YAŞAMAMAK İÇİN

· İlk önce genç inekleri, daha sonra yaşlı inekleri ve en son olarak mastitis problemi yaşayan ineklerinizi sağınız.
· Sağım makinesi başlıklarını takmadan önce memedeki ilk sütü elle sağarak ayrı bir kaba alınız. Bu kontrol klinik mastitislerin tespitinde sizlere yardımcı olacaktır.
· Sağımdan yarım saat önce meme temizliğini yaparak dezenfekte ediniz.
· Sağım işlemini uygun basınçta ve pulsasyonda olmasına dikkat ediniz. Bir ineğin ortalama sağım süresi 4,5 - 5 dakidadır.
· Sağımı biten ineklerinizin memelerini püskürtme veya daldırma yöntemi ile dezenfekte ediniz. Memelerde kullanacağınız dezenfektanların meme dokusunu tahriş etmeyen nitelikte olmasına dikkat ediniz.
· Her sabah ineklerde iştah ve mastitis kontrolü yapınız.
· Sağımdan sonra sağım ekipmanlarını önce dezenfektanlı soğuk su, arkasından deterjanlı sıcak su ve son olarak temiz soğuk sudan geçirerek yıkadıktan sonra temiz şekilde muhafaza ediniz.
· Sağımı biten ineğe karma yem vermek suretiyle ayakta kalmasını, böylelikle meme kaslarının kapanması için zaman yaratılmasını sağlayınız.
· Laktasyonun ilk 1. Ayı sonunda mutlaka ineklerinizde mastitis bakımından sık sık kontrol yapınız.
· İneğinizi kuruya çıkartırken tamamen meme bölmelerini boşalttıktan sonra mastitise karşı önlem için her bir meme bölmesi içine antibiotik veriniz. Unutmayınız!.. en uygun mastitis tedavisi kuru dönemde mümkündür. Bu tür uygulama Streptecoc ve staphilacoc bakterilerin neden olduğu mastitislere karşı ineğinizi koruyacaktır. Ancak, Coliform tür bakterilerin neden olduğu mastitislere karşı korumada yetersiz kalması nedeniyle, kurudaki ineklerinizi mutlaka sürüden ayrı ve temiz zeminli yerlerde tutmaya özen gösteriniz. Yapılan araştırmalar, kuru dönemde antibiotik uygulamasının bir sonraki laktasyonda süt verimini olumlu şekilde etkilediğini göstermiştir.
· Sağım birkaç saat önce sütünü bırakan hayvanlarınızı, sağıma kadar temiz bir yerde tutunuz.
· Mastitisli sütleri, dezenfektanlı su ile dolu bir kaba koyarak imha ediniz. Bu sütlerin tüketilmesine izin vermeyiniz.
· Mastitisli sütleri kesinlikle buzağı beslemede kullanmayınız. Yapılan araştırmalar mastitisli sütle beslenen dişi buzağıların gelecek yaşamlarında bu hastalığa karşı oldukça hassas olduklarını ortaya koymuştur.
· İneklerinizin memelerine zarar verecek yapı malzemelerini ve zeminleri ortadan kaldırınız.
· Ahırlarınızın havalandırmasını mutlaka kontrol ediniz.
· Ahır kapısı önüne mutlaka bir kireç havuzu koyunuz. Yabancıların ahır içerisine önlem almadan girmelerine izin vermeyiniz.
· Ahırlarınızı ve özellikle ahır duraklarını ayda bir mutlaka etkili dezenfektanlarla dezenfekte ediniz.
· Sürekli mastitise yakalanan ineklerinizi elden çıkartınız.
· Fazla meme başı mastitis açısından sakıncalı olması nedeniyle, buzağı döneminde dişi buzağılarda fazla meme başlarını aldırınız.
· Sürünüzde diğer ineklerin memelerini emen inekleri elden çıkartınız.
· Ahır duraklarının ineğiniz yatar vaziyette iken, memesinin idrar kanalı içine girmeyeceği uzunlukta olmasına dikkat ediniz.
· Mastitis konusunda şüphelendiğiniz inekleri Veteriner Hekiminize zamanında haber veriniz.
· İşletmenizde her zaman için mastitis teşhis kartı bulundurunuz. Böylelikle şüphelendiğiniz inekleri daha kolay tespit etmeniz mümkün olacaktır. Bu tür inekleriniz için Veteriner Hekiminizden CMT testi yapmasını isteyiniz.
· Doğumdan önce ineğinizin memesini her ne surette olursa olsun sağmayınız. Doğumdan sonra ödemli memelerin tedavisi için Veteriner Hekiminize başvurunuz.
· Hayvanınızın dış görünüşe göre sınıflandırmasını mutlaka yaptırınız. Meme başı uzunluğu fazla, memesi aşırı sarkık, meme başları yerleşimi anormal olan ineklerinizin bu kusurunu yavrularında giderebilecek denenmiş boğa spermasını Veteriner Hekiminizden isteyiniz.
· Gezinti alanlarında hayvanların su ve dışkı birikintilerine yatmaması için suni tepecikler inşa ediniz.
· Sağım makinesi pulsatör lastiklerini her üç ayda bir yenileyiniz.
· Buzağılarınıza sütü elden vermeye özen gösteriniz.
· Mastitis tedavisi amacıyla meme içine ve kas içi antibiotik verilen ineklerinizin sütlerini asgari 3 gün (6 sağım) sağlıklı sütlere katmayınız.
· Sağım makinesi başlıklarını meme başlarına takarken ve çıkartırken nazik davranınız.
· Sütünü bırakmayan ineğinizin memesine bir sıcak, bir soğuk su kullanmak suretiyle lavaj yaparak masaj yapınız. Buna rağmen ineğiniz sütünü bırakmıyor ise, Veteriner Hekiminize başvurunuz.
· Memesi ateşli olan veya memesinin bölmelerinin herhangi birinde sertlik bulunduran ineğinizi Veteriner Hekiminize gösteriniz.
· İneğinizin kuru dönem süresinin 45-60 gün civarında olmasına özen gösteriniz. Bu süreden kısa veya daha uzun kuru dönem geçiren ineklerin mastitise yakalanma riski daha fazladır. Diğer taraftan ikinci buzağıya gebe ineklerinizin kuru dönem süresinin 55-60 gün civarında olmasına özen gösteriniz.