ANASAYFA » SİLAJLIK MISIR ZİRAATİ

SİLAJLIK MISIR ZİRAATİ 


İŞLEM
MISIR ZİRAATİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
Tohum yatağı hazırlığı
Tarlanın su kaynağına yakın olmasına dikkat ediniz.Toprak işleme esnasında sulamanın homojen olmasını göz önüne alarak tesviye amacıyla doğru sürüm yöntemini seçiniz. Sürüm işleminden bir buçuk veya iki gün sonra kesekleri tam kurumadan rotatil yada kobra ile parçalayınız. Kesek büyüklüğünün cevizden iri olmamasına dikkat ediniz.

Tohum seçimi
İlinizde performans testi yapılmış olan hibrit çeşitlerinin seçilmesi daha avantajlıdır. Dekara verim dikkate alındığında İyi tohumluk için paradan kaçmamak gerekmektedir.
Tohum ekimi
Toprak sıcaklığının 10 ºC dereceye ulaştığı Mayıs ayının ilk yarısında ekilmelidir.
Tohum ekim derinliği
Tohum derinliği 7.5 - 8 cm olmalıdır. Daha derin ekimlerde çıkış yüzdesi düşük olacaktır. Yüzlek ekimlerde ise, tohumun kuruması ve kuşlar tarafından tahrip edilmesi sözkonusudur.
Sıra üstü mesafe
İki tohum arasında 17-20 cm. mesafe olacak şekilde ekilmelidir. Sıra üstü mesafenin az olması mısır bitkilerinin birbirlerini boğarak gelişmelerini olumsuz yönde etkilemelerine yol açacaktır.
Sıralar arası mesafe
70 cm olmalıdır. Bu mesafe bitkiler arası mesafeyi koruyarak gelişmelerine yardımcı olmak yanında tohum ekiminden sonra yapılacak sulama, çapalama ve hasat gibii işlemlerde kolaylık sağlayacaktır.
Dekara tohum sayısı
Dekara atılacak tohum sayısı 7500 -8000 adet olmalıdır. İyi sulanabilen arazilerde dekara tohum sayısını 9000 adete kadar çıkarmanın sakıncası yoktur.
Gübreleme
Ekimle birlikte tohum derinliğine yapılır. 20.20.0 kompoze gübre kullanılmalıdır.
İlk sulama
Ekimi müteakip yapılacak sulamada toprak yüzeyinde kaymak tabakası oluşturmayacak şekilde hafif bir sulama yapmak yeterlidir.
Birinci Çapalama
(tekleme)
Bitki boyunun 10-15 cm olduğu dönemde yapılır. Çift çıkım yapan ocaklarda zayıf olan mısır bitkilerinin ayıklanması gerekmektedir. Böylece diğer mısır bitkisinin daha iyi gelişmesine olanak sağlanmış olacaktır.
Sulama
Çapayı müteakip toprağın 8-10 cm derinliğini nemlendirecek şekilde yapılması uygundur.
İkinci çapa
Bitki boyu 35-40 cm olduğunda yapılır. Bu çapalamada boğaz doldurma yapılır. Çapayı fazla derine daldırmamaya dikkat edilmelidir. Aksi taktirde mısır bitkisi toprak altında kalarak çürüyecektir. Çapaların mısır sıralarına uyumu tarla başlarında yapılmalıdır. Aksi halde sıra kesilmeleri olacaktır.
İkinci gübreleme
İkinci çapa ile birlikte 46'lık Azotlu üre gübresi bitki dibine verilmelidir. Yapraklara dökülmemesine dikkat ediniz. Dekara 15-20 kg Azotlu üre gübresi yeterlidir. Gübreleme yaparken rüzgarın olmamasına dikkat ediniz.
Sulama
Çapalamayı müteakip yapılmalıdır. Sulama işleminin saatte dekara 80 ton su verebilen ve 25-35 m çapında sulama yapabilen sehpalı tek tabancalı sistemin kullanılması daha avantajlıdır. Her kurumda 3-4 saat sulama yapmak yeterli olacaktır. Bitkilerin etkilenmeyeceği bir tazyik derecesi kullanılmalıdır.
Püskül dönemi sulaması
Bu dönemde sulama oldukça önemlidir. Mısır püskül çıkartmaya başladığı dönemde yapılacak sulama koçan büyüklüğünü önemli derecede etkilemektedir.
Hasat
Koçanların süt olum döneminin sonunda hasat edilmesi uygundur. Koçanları soyup, danelere parmağınızın ucu ile baskı uyguladığınızda ezilebilmeli ancak süt bırakmamalıdır. Hasat öncesinde, tarla kenarları ve tarla ortasından 5 sıra olmak üzere koridorlar açılması hasatı kolaylaştıracaktır. Koridordan çıkan koçanlı mısırların sapları aynı yöne bakacak şekilde yığınlar halinde istiflenmesi silaj makinesinin işini kolaylaştıracaktır.