ANASAYFA » SLAKTASYON BAŞLANGICINDA (İLK 100.GÜN İNEKLERİN BESLENMESİ
Değerli yetiştiriciler, sizlerin katkılarıyla yıllardır karınca kararınca dergimizin hayvan besleme köşesinde değişik konularda bilgiler aktarmaya çalıştık. Bilgilerinizin yenilenmesi için derginin bir çok sayısında içerik olarak aynı konulara sıkça yer verildi. Gelecek sayılarda sizlerin sahada yapacakları uygulamalar ve bize önerileri ile yetiştiricilerimizin sorunlarının çözümüne çalışacağız.
Sorunların çözümünde Birliğinizdeki teknik elamanlar veya gerektiğinde bizleri arayarak hayvan besleme ile ilgili isteklerinizi bildirmek bizleri mutlu edecektir. Çünkü işletmenizde bulunan üstün genotipe sahip damızlık sığırlardan maksimum verimi elde etmenin yolu verim özelliklerine göre uygun rasyonlar hazırlamak ve bu rasyonları hatasız bir şekilde uygulamaktan geçer. Sığırcılık işletmelerinde girdiler içerisinde en yüksek payı yem oluşturmaktadır. Kaba yem ihtiyacını kendileri üreten işletmeler verimli çalıştıkları takdirde ürettikleri ürünü ucuza mal edebilmektedirler.
Damızlık Sığır Yetiştirici Birliklerinin örgüt yapısı gereği ihtisaslaşma ön planda olduğu için yayım etkinliğinin artması ile Bilimsel olarak açıklanan teknik gelişmeleri işletmelerin etkin bir şekilde uyguladıkları bilinmektedir. 
Süt sığırı işletmelerlnde sıcak para girişi en çok üretilen süt ile sağlanır. Önemli olan verimli olabilmek ve bunun sonucunda ekonomik üretim yapabilmektir. Sağmal ineklerde Doğumla birlikte ilk 100 gün laktasyon süresinde(305 gün) süt üretiminin büyük bölümünü yaklaşık %40-45'ini oluşturur. 
Bu rakamlaradanda anlaşılacağı üzere ilk 100 gün ve dahada önemlisi doğumdan önce kuru dönemdeki sığırların beslenmesi iyi bir şekilde yapılırsa bu dönemde maksimum üretime ulaşmamız için bir engel kalmaz. . Doğumu takiben süt veriminin arttığı yani pike ulaştığı günlerde gerekli olan besin madde ihtiyaçlarını karşılayabilecek düzeyde kuru madde tüketimi gerçekleşmediğinden bu dönemde vücut rezervlerinin kullanımı gereklidir. Dolayısıyla kuru dönemdeki bir inek için vücut kondisyon skoru önemlidir. Vücut kondisyon puanı bu dönemde 3-3,5 arasında olmalıdır.
Buzağılama ile birlikte Süt üretimi artışı gibi Kuru madde tüketimi artmaz. Yeterli kondisyona sahip olmayan ineklerde ağırlık kaybı ve süt üretiminde düşme görülür. Bu dönemde kuru madde tüketiminin artırılması için; kaliteli kaba ve konsantra yem kullanarak dengeli rasyonların hazırlanması, günlük yem tüketiminde öğün sayısının artırılması, rasyondaki yem maddelerinin sindirilme derecesi yüksek yemler kaba yemlerin parçalanmasında kaba yem uzunluğu konsantra yeme geçişte tedricen artış olarak sayılabilir. 
Bunu yaparken yemleme planlaması yapılarak ilk 100 gün içerisinde gereksinim duyulan yem maddelerinin işletmede bulundurulması gereklidir. Laktasyon başlangıcında rasyondaki protein ve kalitesi önemli olup, proteinin büyük bölümünün by pass proteini olması önem taşımaktadır.
600 kg Canlı ağırlığıda Holstein Friesian ırkı değişik verimleri olan sağmal bir inek için besin madde ihtiyaçları (YP+VP) çizelge 1'de gösterilmiştir.

Süt verimi
Kg/gün
Sütteki yağ oranı
(%)
Kuru Madde
( Kg KM)
Ham protein
(gr/gün)
Enerji
NEL
(MJ/gün)
Ham sellüloz
(gr/gün)
Ca
(gr/gün)
P
(gr/gün)
20
3,7
16
2149
96,6
2883
81,3
50,6
25
3,6
17,27
2579
110,9
3109
97,3
60,3
30
3,5
18,36
2999
124,8
3306
113,4
70,1
35
3,5
19,29
3424
139,7
3473
129,4
79,8
40
3,5
20
3849
154,6
3610
145,5
89,6
45
3,5
20,65
4274
169,5
3717
161,6
99,3

Çizelge 2- Farklı besin içeriklerine sahip sığır süt yemi rasyonları


Karma yemin içeriği
En az %16 HP; 2400 ME k.cal/kg
En az %18 HP; 2500 ME k.cal/kg
En az %21 HP; 2900 ME k.cal/kg
Rasyonlar
A
B
A
B
A
B
Yem maddeleri
Miktar (%)
Miktar (%)
Miktar (%)
Miktar (%)
Miktar (%)
Miktar (%)
Arpa
30
23
10
13,3
-
-
Buğday
-
18,4
11,4
26
26
22,8
Çavdar
9,4
-
-
-
-
-
Mısır
-
-
15
-
20
30,5
Buğday kepeği
20
30
20
18
-
-
A.T.K (en az %28HP'li)
15
15
15
17
17
7,9
P.T.K (en az %30HP'li)
15
10
12
12
-
-
S.F.K (en az %42HP'li)
-
-
8
5
26
32
Bitkisel yağ
-
-
3
2,5
Melas
7
-
5
5
3,8
-
Di kalsiyum fosfat
-
-
-
-
1
1
Mermer tozu
3
3
3
3
2,5
2,5
Tuz
0,5
0,5
0,5
0,6
0,5
0,7
Sodyum bikarbonat
-
-
-
-
0,1
-
Vitamin+mineral premiksi *
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
TOPLAM
100
100
100
100
100
100


* : Kullanımında premiks çuvalındaki etiket bilgilerine göre uygulama yapılmalıdır.
Çizelge 3- Değişik verim özelliklerine göre sağmal inek rasyonları


Canlı ağırlık(kg)
500
550
600
600
600
600
Sütte yağ (%)
3,7
3,6
3,6
3,5
3,5
3,5
Ort. Süt verimi (kg)
20
25
30
35
40
45
Rasyonlar
Miktar
(kg/gün)
Miktar
(kg/gün)
Miktar
(kg/gün)
Miktar
(kg/gün)
Miktar
(kg/gün)
Miktar
(kg/gün)
Yem maddeleri
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
Kuru ot(I.kalite)
-
-
-
-
4
 
2,5
5
3
-
4,5
4
Kuru ot(II.kalite)
1
3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Kuru yonca otu
4
-
-
4
-
3
3,5
-
2,5
4
-
-
Kuru fiğ otu
-
-
2
-
-
-
-
-
-
-
1
2
Buğday samanı
1
0,5
1,5
1
-
-
-
-
-
-
-
 
Mısır silajı(%30KM'li)
19
9
22
20
20
20
10
25
20
22
12
8,5
Fiğ+Arpa silajı
-
9
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Triticale silajı
-
-
-
-
-
-
8
-
-
-
-
-
Arpa
-
1
1
-
1
1
1
-
-
-
-
1
Ayçiçeği küsp. (en za%28HP'li)
-
-
1,3
1,3
0,8
-
1,3
-
-
-
-
Süt yemi (%16 HP; 2400 ME k.cal/kg)
5
5,3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Süt yemi (%18 HP; 2500 ME k.cal/kg)
-
-
6
8
8
9,5
-
-
-
-
-
-
Süt yemi (21 HP; 2900 ME k.cal/kg)
-
-
-
-
-
-
9,6
8
12
12,5
16
16