ANASAYFA » SÜT SIĞIRCILIĞINDA MACAR FİĞİ
Damızlık Sığır Yetiştirici Birliğine (DSYB) üye işletmelerde kaba yem üretiminde yem bitkilerine ayrılan arazi her geçen gün artmaktadır. Buna paralel olarak yem bitkileri kompozisyonu değişmekte, Bölge şartlarıda dikkate alınarak yem bitkileri ekimindede münavebeli ekim yapılmaktadır. İşletmelerin karlı olabilmesinde olmazsa olmaz koşul olan kaba yem üretimindeki yeterlilikte damızlık sığır yetiştiricilerinin bu alanda ihtisaslaşmalarının büyük payı olmuştur.

Kısaca damızlık süt sığırı yetiştiriciliğini meslek edinmiş yetiştiricilerimiz arazilerine buğday, ayçiçeği v.s ekmek yerine; yem bitkilerini ekerek daha fazla kazanç elde edebilmektedirler. Son zamanlarda yetiştiricilerden gelen mesaj bu yöndedir.
Birliklere üye işletmelerde bilhassa kışı soğuk geçen Bölgelerde yem bitkileri içerisinde Macar Fiği ekimi yaygınlaşmıştır. Kışa girmeden önce Ekim - Kasım aylarında ekilen Macar fiğinin hasadından sonra (Mayıs-Haziran) silajlık mısır ekimi yapılarak kaba yem ihtiyacının büyük ölçüde karşılanması yoluna gidilmiştir. Macar fiği tek yıllık baklagil yem bitkisi olup toprağa kazandırdığı azot bakımındanda iyi bir münavabe yem bitkisidir.

Fiğ çeşitleri içerisinde soğuğa ve yatmaya karşı dayanıklı bir yem bitkisi olup; kuru ot, yeşil ve dane amacıyla yetiştirilebilir. Danesinde protein yüksek olup; 1kg yemdeki besin değeri olarak ortalama protein bakımından arpa danesinin yaklaşık üç katı enerji bakımından ise yaklaşık aynı değerde dir.


Macar fiği ile ilgili olarak yetiştiricilerimize yararlı olabilecek bilgileri şöyle özetleyebiliriz.İklim ve toprak isteği: Kışa dayanıklı olup soğuk olan Bölgelerde tercihen ekilir. Kar örtüsünün olması arzu edilir. Orta ağır kireçce zengin topraklarda çok verimli olup Buğday ekilen topraklarda iyi yetişir.


Ekimi : Ekim serpme veya mibzerle yapılır. Ekimde ot üretimi için buğdaygillerle kombine ekilebilir. Serpmede dönüme ortalama 12 kg, mibzerle ortalama 8-10 kg tohum ekilir. Kombine ekimde 10 kg fiğ'e 3-4 kg tahıl (çavdar, yulaf v.s.) karıştırılarak ekilebilir. Yetiştiricelirimizin kendi iklim şartlarını dikkate alarak Macar fiğinin yatmasını önleyecek en uygun tahıl çeşitlerini seçmeleri en akılcı bir yoldur.
Gübreleme:Macar fiğinde fosforlu gübre ihtiyaç olarak önerilir. Ekimden önce (pulluk sürümünden önce) ot üretimi veya dane üretimi için değişmekle birlikte; ortalama dekara 12 kg DAP atılabilir.


Hasat:Amaca göre hasat edilir. Eğer ot için biçilecekse Bölgelere göre değişmekle beraber genelde Mayıs-Haziran aylarında yapılır. Ot amacıyla hasat için; tarlanın çiçeklerle kaplı danelerin ise hamur olum devresi en iyi devre olarak bilinir. Ortalama dekara 800 kg kuru ot, dane olarak dekara ortalama 250 kg tohum alınır.
DSYB'lerde münavebeli olarak ekimi yapılan Macar fiğinin tahılla karışık kombine şekilleri ile bu değerli yem bitkisinin (M. fiği+yulaf otu, M. fiği+yulaf silajı, M. fiği+buğday otu, M. fiği+buğday silajı ve M.fiği danesi) ağırlıklı olarak bulunduğu rasyon örnekleri aşağıdaki çizelgede hazırlanmıştır.


CANLI AĞIRLIK:500KG
ORT SÜT VERİMİ:20KG/GÜN
CANLI AĞIRLIK:600KG
ORT SÜT VERİMİ:25KG/GÜN
YAĞ ORANI (%)
3,5
3,6
3,8
4,0
3,5
3,6
3,8
4,0
I.GRUP RASYONLAR: Miktar (kg/gün)
II. GRUP RASYONLAR: Miktar(kg/gün)
YEMLER
Mısır silajı(%30 KM)
20
-
10
10
10
9,5
-
20
M.fiği+yulaf silajı(%32KM)
-
21
10
10
10
9,5
21
-
M.fiğ +yulaf kuru otu
6
5
5,5
5,5
5,5
5,5
6
6
M.fiğ dane (kırma)
1
0,5
0,5
0,5
1
1
1
1
Arpa (kırma)
-
-
-
-
0,5
0,5
1
1
Süt Yemi(%16 HP 6,4 NEL(MJ)
4
4,5
-
-
5,5
6
-
-
Süt Yemi(%18 HP 6,9 NEL(MJ)
-
-
3,5
4
-
-
4,5
5,5