ANASAYFA » DUYURU (29/03/2019)

             

DENİZLİ İLİ DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN

 MALİ GENEL KURUL ÇAĞRISI VE GÜNDEMİ

 

 

Sayın Üyemiz,                                                                                                                     

Denizli İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği’nin Mali Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem maddeleriyle 30/04/2019 Salı Günü Ankara yolu üzeri 5.km adresinde bulunana Deda Düğün Salonunda Saat 10:00' da yapılacaktır. Çoğunluk sağlanamadığı taktirde toplantı 07/05/2019 günü aynı yer ve saatte yapılacaktır. İlanen duyurulur

Toplantı gündemi aşağıya çıkarılmış olup, toplantı günü belirtilen yer ve saatte T.C.Kimlik Numarasını gösteren belgenizle birlikte hazır bulunmanızı rica ederim.         

Yönetim Kurulu Adına 

İsmail TOPALOĞLU ( Başkan)

Adem TINŞ (Başkan Yard.)

                                                                                        

GÜNDEM

1-      Yoklama ve açılış,

2-      Divan Başkanlığı seçimi,

3-      Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması,

4-      Gündem maddeleriyle ilgili tekliflerin alınması ve varsa madde ilavesinin görüşülmesi,

5-      Gündemin okunması ve misafir konuşmaları,

6-      Yönetim ve denetim kurulları faaliyet raporlarının okunması ve ibrası

7-      2017-2018-yılları Bilanço ve Gelir-Gider tablolarının ayrı ayrı okunması ve ibrası

8-      2019-2020 yılları çalışma programı ve bütçesinin okunması ve onaylanması,

9-      Yıllık ıslah bedelinin  (Soy Kütüğü Hizmet Bedelinin) genel kurul tarafından tespit edilmesi, ayrıca, Yıllık ıslah bedelinin ödeme/tahsilat şeklinin belirlenmesi hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

10-  Üye giriş aidatı ve üye yıllık aidatlarının belirlenmesi,

11-  Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerinin Huzur Haklarının ve yollukların mevzuata göre belirlenmesi

12-  Personelin kadro ve ücretleri ile yolluklarının tespit edilmesi hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

13-  Birlik Denetim Kurulunun Raporlarına istinaden üyelik müracaatının görüşülmesi,

14-  Birliğin gelir-gider farklarının kullanılması, İşletme hesabıyla bilanço ve gerektiğinde gelir gider farkının bölüşülmemesi ve hazırlanan bütçe harcama kalemleri arasında devir yapılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

15-  Birliğin sahibi olduğu şirketlerin hizmetlerini yürütmesi sırasında ihtiyacı doğrultusunda borç verilmesi konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

16-  Dilek ve temenniler,

17-  Kapanış

 

 

NOT: Kimlik belgesi olmayan üyeler salona alınmayacaktır. Önemle duyurulur.

(29.03.2019 YAYIN TARİHİ)